Drevna Booking

Salaš u malom ritu, pored auto puta, na kraju sela, u nepreglednoj ravnici, iza stabljika zlatnog kukuruza.

Domaćini na salašu su marljivi, spremni da pruže svima deo svog slatkog kolača koji zove uzmite me da Vas zauvek osvojim i upišem u srce.