Grafički dizajn

Grafički dizajn, poznat i kao dizajn komunikacije, predstavlja umetnost i praksu planiranja i projektovanja ideja i iskustava sa vizuelnim i tekstualnim sadržajem. Oblik koji je potreban može biti fizički ili virtuelan i može sadržati slike, reči ili grafiku. Iskustvo može doći u trenutku ili u dužem vremenskom periodu.

Pogledajte neke od naših rešenja kao što su:

  • dizajn logotipa,
  • flajera,
  • kataloga,
  • brosura,
  • vizitkarti,
  • vaučera…

Grafički dizajn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *