Portretna fotografija

Portretna fotografija je, pored pejzaža, najzastupljeniji i najčešće korišćeni oblik fotografisanja. U svakoj umetnosti, pa i u fotografiji, čovek predstavlja nezaobilaznu temu, najveću inspiraciju i osnovni predmet interesovanja i izučavanja. Zato portret predstavlja veoma zahtevnu oblast u fotografiji. Portretom se daje celokupni prikaz određenog čoveka ili grupe ljudi. U teoriji portret jeste fotografisanje čoveka. Međutim, samo fotografisanje nije dovoljno da bi se uradio dobar portret. Portretski radovi velikih slikara i fotografa ukazuju na to da portret nikako nije samo obična slika čoveka, već svaki od tih portreta ima nešto čime zagolica pažnju, neku svoju priču, budi u posmatraču neka osećanja, dakle predstavlja umetničko delo u pravom smislu reči.