PR

EKSTERNI PR

Eksterni PR je komunikacija usmerena izvan organizacije, odnosno prema okruženju. Aktivnosti koje spadaju u eksterni PR se sprovode radi jačanja brenda kompanije.
U oblast eksternog PR-a obično spadaju aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje korporativnog identiteta i odnosa sa različitim interesnim grupama.

PROCENA PUBLICITETA

Odnosi sa javnošću usmereni su na celokupno okruženje, a ne samo na potrošače, a njihova osnovna funkcija jeste održavanje dvosmerne komunikacije sa okolinom. PR se dakle ne svodi na puko objavljivanje podataka i saopštenja za javnost, već podrazumeva i praćenje mišljenja ciljne populacije. Publicitet, između ostalog, u velikoj meri zavisi od odnosa sa javnošću.

KRIZNI PR

Svaka vrsta krize može biti pogubna po funkcionisanje preduzeća, pa tako i kriza koja izaziva dobru reputaciju kompanije. Krizni PR je set faktora koji su dizajnirani i usmereni da predvide i spreče krize, kao i da umanje potencijalnu štetu po preduzeće.

PR EDUKACIJA

Važni predstavnici kompanija mogu često biti u prilici da u užoj i široj javnosti predstavljaju kompaniju i njihovi nastupi u javnosti definitivno bitno utiču na imidž kompanije. Zbog toga je dobar i siguran javni nastup sposobnost koju bi lica unutar kompanije trebalo što pre da razviju.

INTEGRISANE KOMUNIKACIJE

Da bi kompanija bila najefikasnije predstavljena u javnosti, potrebno je da komunikacijom ostvari integrisano prisustvo u sopstvenim medijima (mediji nad kojima preduzeće ima potpunu kontrolu), plaćenim medijima (mediji u kojima se plaća pojavljivanje) i zasluženim medijima (komunikacija koju korisnici sami uspostavljaju).

COPYWRITING

Copywriting se odnosi na stil pisanja i izrazavanja koji je usmeren na ciljano trziste,
odnosno potrosace. Copywriting se vezuje za različite forme oglašavanja, a svrha mu je da podstakne posmatrace na akciju

PR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *