Priroda

Fotografisanje pejzaža u najvećoj mjeri odnosi se na fotografisanje prirodnih elemenata. U engleskom terminu se koristi pojam landscape koji najbliže označava naš pojam pejzažna fotografija. Landscape fotografija ne mora nužno biti fotografija prirode, ona može biti tematski vezana uz razne stvari koje nas okružuju. Pejzaž predstavlja vidljivi deo na određenom području na Zemlji, uključujući elemente kao što su geografski elementi, elementi flore i faune, apstraktne elemente kao što su munje i vremenske prilike…