Sportska fotografija

Sportska fotografija je jedno od najzanimljivijih i najatraktivnijih područja fotografisanja. Podrazumeva zaustavljanje trenutaka i fotografisanje objekata u pokretu, naglašavanje tih pokreta, akcija, dinamike, emocija, gracioznosti, atraktivnosti sporta i sportista. Sportska fotografija zasigurno spada pod dokumentarnu, time i novinarsku fotografiju. Osnovni je cilj sportske fotografije vizualno preneti sve informacije o sportskim priredbama koje uključuju ne samo trenutke za vreme utakmice, nego i trenutke pre utakmice, zbivanja oko sportskih terena, zbivanja u gledalištima, te zbivanja nakon utakmice. S